Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка

Visnyk of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Philosophy. Psychology. Pedagogics

English

Vìsnik Nacìonal'nogo tehnìčnogo unìversitetu Ukraïni "Kiïvs'kij polìtehnìčnij ìnstitut". Fìlosofìâ, psihologìâ, pedagogìka


Вісник НТУУ "КПІ" 2016 Номер 1 (46) Номер 2 (47) Номер 3 (48)
2015 Номер 1 (43) Номер 2 (44) Номер 3 (45)
2014 Номер 1 (40) Номер 2 (41) Номер 3 (42)
2013 Номер 1 (37) Номер 2 (38) Номер 3 (39)
2012 Номер 1 (34) Номер 2 (35) Номер 3 (36)
2011 Номер 1 (31) Номер 2 (32) Номер 3 (33)
2010 Номер 1 (28) Номер 2 (29) Номер 3 (30)
2009 Номер 1 (25) Номер 2 (26) Номер 3 (27), частина 1,
Номер 3 (27), частина 2
2008 Номер 1 (22) Номер 2 (23) Номер 3 (24)
2007 Номер 1 (19) Номер 2 (20), частина 1,
Номер 2 (20), частина 2
Номер 3 (21), частина 1,
Номер 3 (21), частина 2
2006 Номер 1 (16) Номер 2 (17) Номер 3 (18)
2005 Номер 1 (13) Номер 2 (14) Номер 3 (15), частина 1,
Номер 3 (15), частина 2

Концепція журналу
Політика відкритого доступу
Вимоги до статей
Подати статтю до редакції (подання статей тимчасово припинено у зв' язку з перереєстрацією журналу)
Кафедра психології і педагогіки
Журнали та наукові видання НТУУ "КПІ"

Корпус №7 НТУУ "КПІ"
Рік заснування: 05.11.2001
Проблематика: Філософія. Психологія. Педагогіка
p-ISSN: 1683-3309
e-ISSN: 2308-9393
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ №5589 "Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут»: Філософія. Психологія. Педагогіка"
Фахова реєстрація у ВАК України: Постанови ВАК України №1-05/6 від 10 червня 2002 р., №1-05/7 від 10 листопада 2010 р.
Галузі науки: 09.00.02 – діалектика та методика пізнання;
09.00.03 – соціальна філософія та філософія науки;
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія;
13.00.02 – теорія та методика навчання з галузей знань
Періодичність: 3 збірника на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Головний редактор: Новіков Б.В., доктор філософських наук, професор, Україна
Заступники головного редактора: Мельниченко А.А., кандидат філософських наук, доцент, Україна;
Винославська О.В., кандидат психологічних.наук, доцент, Україна;
Віхляєв Ю.М., доктор педагогічних наук, професор, Україна
Відповідальний редактор: Архипова Є.О., кандидат філософських наук, доцент, Україна
Літературні редактори: Архипова Є.О., кандидат філософських наук, доцент, Україна
Члени редколегії:
Філософські науки Махнач Єжи, доктор філософських наук, професор, Польща;
Кетуракіс Саулюс, доктор філософських наук, професор, Литва;
Степін Томаш, доктор філософських наук, професор, Польща;
Ларсон Беріт, доктор філософських наук, Швеція;
Алнебратт Керстін, доктор філософських наук, Швеція;
Андрущенко В. П., доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Україна;
Біляков Г. Ф., доктор філософських наук, професор, Україна; Димитрова Л. М., доктор філософських наук, професор, Україна;
Рубанець О. М., доктор філософських наук, професор, Україна;
Сторіжко Л. В., доктор філософських наук, професор, Україна.
Психологічні науки Калус Алісія, доктор психологічних наук, професор, Польща;
Колесов Александр, доктор психологічних наук, Латвия;
Немировський Карлос, доктор медичних наук, професор, Аргентина;
Розенштроц Карлос, доктор психологічних наук, Аргентина;
Балл Г.О., доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Україна;
Волянюк Н. Ю., доктор психологічних наук, професор, Україна;
Горчаков В. Ю., доктор біологічних наук, професор, Україна;
Дуган О. М., доктор біологічних наук, професор, Україна;
Карамушка Л. М., доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Україна;
Ложкін Г. В., доктор психологічних наук, професор, Україна;
Педагогічні науки Аугустинієне Алдона, доктор соціальних наук (освітні науки), Литва;
Чучулкієне Нiоле, доктор соціальних наук (освітні науки), Литва;
Мазурек Емілія, доктор педагогічних наук, Польща;
Вихляєв Ю. М., доктор педагогічних наук, професор, Україна;
Гузій Н. В., доктор педагогічних наук, професор, Україна;
Зіньковський Ю. Ф., доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Україна;
Кофанова О. В., доктор педагогічних наук, професор, Україна;
Сичев С. О, доктор педагогічних наук, професор, Україна;
Сусь Б. А., доктор педагогічних наук, професор, Україна
Адреса редакції: 37, проспект Перемоги, м. Київ, Україна
корпус 7, поверх 1 (праворуч), к. 117
кафедра психології і педагогіки
Поштова адреса: 03056, м. Київ, пр. Перемоги 37, корпус 7, к. 117, кафедра психології і педагогіки
е-скринька: pptu@kpi.ua
Для авторів: Вимоги до статей
Редакційна колегія: 2014 р.; 2013 р.; 2012 р.; 2011 р.; до 2011 р.

© Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
© Факультет соціології і права