Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка

Андрущенко Віктор Петрович

Андрущенко Віктор Петрович (1949 р.н.) – доктор філософських наук, професор, дiйсний член Національної Академiї педагогiчних наук України, має почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України".

Закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Шевченка, кандидат філософських наук (1979), доцент (1986), доктор філософських наук (1991), професор (1992), дiйсний член НАПН України (2003, відділення педагогіки і психології вищої школи). Заступник міністра, перший заступник міністра просвіти України (1995-1999), з 1999 р. – директор Інституту вищої освіти НАПН України, з 2003 р. – ректор Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Президент Асоціації ректорів педагогічних університетів України, Президент Спілки ректорів України. Здійснив підготовку 45 кандидатів і 10 докторів наук.

Автор близько 400 наукових праць, зокрема 12 одноосібних та 25 колективних монографій, підручників і навчальних посібників, серед них  "Сучасна соціальна філософія", "Історія соціальної філософії", "Інтелектуальний потенціал нації: погляд у ХХІ століття",  "Роздуми про освіту". Сфера наукових досліджень: проблеми філософії освіти, модернізація української освіти у контексті вимог Болонського процесу; стратегія розвитку вищої педагогічної освіти та підготовки вчителя в умовах демократичних та ринкових перетворень, глобалізація та становлення інформаційного суспільства; соціокультурні орієнтації та виховання студентської молоді; трансформації гуманітарної освіти тощо.

Андрущенко В.П.