Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка

Архипова Євгенія Олександрівна

Архипова Євгенія Олександрівна – кандидат філософських наук, доцент.

Закінчила факультет соціології і права Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" за спеціальністю "Адміністративний менеджмент" (2007), кандидат наук (2012), доцент за кафедрою теорії та практики управління Національного технічного університету України "КПІ" (2015). З 2007 по 2013 роки працювала у НТУУ "КПІ" на кафедрі філософії, з 2013 р. працює на кафедрі теорії та практики управління.

Тема дисертаційного дослідження "Інформаційна безпека: соціально-філософський вимір". Автор понад 60 наукових та науково-методичних публікацій. Сфера наукових досліджень: інформаційна безпека, маніпулювання свідомістю, інформаційне суспільство, інформаційна нерівність, управлінські аспекти електронного урядування.

Архипова Є.О.