Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка

Балл Георгій Олексійович

Балл Георгій Олексійович (1936 р.н.) – доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент Національної Академії педагогічних наук України, має відзнаку "Відмінник народної освіти УРСР".

Закінчив Київський політехнічний інститут (1957), кандидат технічних наук (1964), доктор психологічних наук (1991), професор (1993), член-кореспондент Національної Академії педагогічних наук України (2003).  З 1996 р. очолює лабораторію методології і теорії психології Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. Президент Всеукраїнської громадської організації "Асоціація гуманістичної психології". Здійснив підготовку 6 докторів і 24 кандидатів наук.

Автор близько 400 наукових праць, з них 14 одноосібних і колективних монографій та 15 посібників, зокрема "Теория учебных задач: Психолого-педагогический аспект", "Гуманістична психологія: Антологія". Сфера наукових досліджень: методологічні й теоретичні проблеми психології та суміжних із нею наук, теоретичні проблеми психології особистості, гуманістична психологія та педагогіка.

Балл Г.О.