Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка

Димитрова Людмила Михайлівна

Димитрова Людмила Михайлівна (1953 р.н.) – доктор філософських наук, професор, має відзнаку "Відмінник народної освіти України".

Закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Шевченка (1975), кандидат філософських наук (1990), доктор філософських наук (1998), професор (1999). З 2001 р. – завідувач кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій з філософії у НТУУ "КПІ". Експерт Міністерства освіти і науки України з ліцензування та акредитації спеціальностей "Соціальна робота".

Авторка 71 наукової праці, серед яких монографія "Філософія історії від Полібія до Гумільова", навчальний посібник, колективна монографія, підручник (у співавторстві). Сфера наукових досліджень: соціальна філософія та філософія історії, політології, соціології.

Димитрова Л.М.