Редакційна колегія наукового видання
"Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”: Філософія. Психологія. Педагогіка"

 

склад колегії 2011 р.

Головний редактор: Новіков Борис Володимирович, доктор філософських наук, професор
Заступники головного редактора: Винославська Олена Василівна, канд.психол.наук, доцент;
Саєнко Наталія Семенівна, канд.пед.наук, доцент
Відповідальний секретар: Жирун Оксана Анатоліївна, канд.психол.наук, доцент
Члени редколегії: Андрущенко Віктор Петрович – академік АПН України, д.філос.н., професор;
Біляков Геннадій Федорович – д.філос.н., професор;
Димитрова Людмила Михайлівна – д.філос.н., професор;
Рубанець Олександра Михайлівна – д.філос.н., професор;
Сторіжко Людмила Василівна – д.філос.н., професор;
Балл Георгій Олексійович – член-кор. АПН України, д.психол.н., професор;
Волянюк Наталія Юріївна – д.психол.н., професор;
Горчаков В.Ю. – д.б.н., професор;
Дуган О.М. – д.б.н., професор;
Карамушка Людмила Миколаївна – член-кор. АПН України, д.психол.н., професор;
Ложкін Георгій Володимирович – д.психол.н., професор;
Моляко В.О. – д.психол.н., професор;
Смульсон М.Л. – д.психол.н., професор;
Бігіч Оксана Борисівна –  д.пед.н., професор;
Вихляєв Юрій Миколайович – к.пед.н., доцент;
Гузій Наталія Василівна – д.пед.н., професор;
Девтерова Тамара Ваганівна – к.пед.н., доцент;
Зіньковський Юрій Францевич – академік АПН України, д.т.н., професор;
Кондрашова Лідія Валентинівна – д.пед.н., професор;
Маслов Валентин Іванович – д.пед.н., професор;
Онкович Г.В. – д.пед.н., професор;
Сусь Б.А. – д.пед.н., професор