Редакційна колегія наукового видання
"Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”: Філософія. Психологія. Педагогіка"

 

склад колегії 2012 р.

Головний редактор: Новіков Б.В. – д.філос.н., професор, Україна
Заступники головного редактора: Винославська О.В. – к.психол.н., доцент, Україна;
Саєнко Н.С. – к.пед.н., доцент, Україна
Літературні редактори: Жирун О.А. – к.психол.н., доцент, Україна;
Ковальчук О.С. – к.психол.н., Україна;
Сингаївська А.М. – к.філос.н., Україна
Члени редколегії:
Філософські науки Андрущенко В.П. – член-кореспондент НАПН України, д.філос.н., професор, Україна;
Біляков Г.Ф. – д.філос.н., професор, Україна;
Димитрова Л.М. – д.філос.н., професор, Україна;
Рубанець О.М. – д.філос.н., професор, Україна;
Сторіжко Л.В. – д.філос.н., професор, Україна
Психологічні науки Балл Г.О. – член-кор. АПН України, д.психол.н., професор, Україна;
Волянюк Н.Ю. – д.психол.н., професор, Україна;
Горчаков В.Ю. – д.б.н., професор, Україна;
Дуган О.М. – д.б.н., професор, Україна;
Карамушка Л.М. – д.психол.н., професор, Україна;
Колесов А.– д.психол.н., доцент, Латвія;
Ложкін Г.В. – д.психол.н., професор, Україна;
Моляко В.О. – дійсний член НАПН України, д.психол.н., професор, Україна;
Немировський К.– д.мед.н., професор, Аргентина;
Смульсон М.Л.– д.психол.н., професор, Україна;
Розенштроц К. – д.психол.н., Аргентина
Педагогічні науки Аугустиниене А. – д.соціал.н., Литва;
Бігіч О.Б. –  д.пед.н., професор, Україна;
Гузій Н.В. – д.пед.н., професор, Україна;
Девтерова Т.В. – к.пед.н., доцент, Україна;
Зіньковський Ю.Ф. – дійсний член НАПН України, д.т.н., професор, Україна;
Кондрашова Л.В. – д.пед.н., професор, Україна;
Култан Я. – д.пед.н., Словакія;
Маслов В.І. – д.пед.н., професор, Україна;
Онкович Г.В. – д.пед.н., професор, Україна;
Сусь Б.А. – д.пед.н., професор, Україна