Редакційна колегія наукового видання
"Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”: Філософія. Психологія. Педагогіка"

 

склад колегії 2013 р.

Головний редактор: Новіков Б.В. – д.філос.н., професор, Україна
Заступники головного редактора: Винославська О.В. – к.психол.н., доцент, Україна;
Вихляєв Ю.М. – д.пед.н., професор,, Україна
Літературний редактор: Жирун О.А. – к.психол.н., доцент, Україна
Помічники редактора: Ковальчук О.С. – к.психол.н., Україна;
Кононець М.О. – к.психол.н., Україна;
Сингаївська А.М. – к.філос.н., Україна
Члени редколегії:
Філософські науки Андрущенко В.П. – член-кореспондент НАПН України, д.філос.н., професор, Україна;
Біляков Г.Ф. – д.філос.н., професор, Україна;
Димитрова Л.М. – д.філос.н., професор, Україна;
Кетуракис С. – д.філос.н., професор, Литва;
Ларсон Б. – д.філос.н., Швеція;
Рубанець О.М. – д.філос.н., професор, Україна;
Сайвсінд К. – д.філос.н., професор, Швеція;
Сторіжко Л.В. – д.філос.н., професор, Україна
Психологічні науки Балл Г.О. – член-кор. АПН України, д.психол.н., професор, Україна;
Волянюк Н.Ю. – д.психол.н., професор, Україна;
Горчаков В.Ю. – д.б.н., професор, Україна;
Дуган О.М. – д.б.н., професор, Україна;
Карамушка Л.М. – д.психол.н., професор, Україна;
Колесов А.– д.психол.н., доцент, Латвія;
Ложкін Г.В. – д.психол.н., професор, Україна;
Немировський К.– д.мед.н., професор, Аргентина;
Розенштроц К. – д.психол.н., Аргентина
Педагогічні науки Аугустиниене А. – д.соціал.н., Литва;
Гузій Н.В. – д.пед.н., професор, Україна;
Зіньковський Ю.Ф. – дійсний член НАПН України, д.т.н., професор, Україна;
Култан Я. – д.пед.н., Словакія;
Онкович Г.В. – д.пед.н., професор, Україна;
Сичев С.О. – д.пед.н., професор, Україна;
Сусь Б.А. – д.пед.н., професор, Україна;
Чучулкиєне Н. – д.соц.н. (освітні науки), Литва