На головну сторінку

Редакційна колегія наукового видання
"Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”: Філософія. Психологія. Педагогіка"

 

склад редколегії 2014 р.

Головний редактор: Новіков Б.В. – д.філос.н., професор, Україна
Заступники головного редактора: Винославська О.В., кандидат психологічних.наук, доцент, Україна;
Віхляєв Ю.М., доктор педагогічних наук, професор, Україна
Відповідальний секретар (електронна версія): Архипова Є.О., кандидат філософських наук, доцент, Україна
Помічники редактора: Архипова Є.О., кандидат філософських наук, доцент, Україна
Кононець М.О., кандидат психологічних наук, Україна;
Сингаївська А.М., кандидат філософських наук, Україна
Літературні редактори: Архипова Є.О., кандидат філософських наук, доцент, Україна
Жирун О.А., кандидат психологічних наук, доцент, Україна
Члени редколегії:
Філософські науки Алнебратт Керстін, доктор філософських наук, професор, Швеція;
Андрущенко В.П., доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Україна;
Біляков Г.Ф., доктор філософських наук, професор, Україна;
Димитрова Л.М., доктор філософських наук, професор, Україна;
Кетуракис С., доктор філософських наук, професор, Литва;
Ларсон Б., доктор філософських наук, Швеція;
Рубанець О.М., доктор філософських наук, професор, Україна;
Сторіжко Л.В., доктор філософських наук, професор, Україна
Психологічні науки Балл Г.О., доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Україна;
Волянюк Н.Ю., доктор психологічних наук, професор, Україна;
Горчаков В.Ю., доктор біологічних наук, професор, Україна;
Дуган О.М., доктор біологічних наук, професор, Україна;
Карамушка Л.М., доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Україна;
Колесов А., доктор психологічних наук, доцент, Латвія;
Ложкін Г.В., доктор психологічних наук, професор, Україна;
Розенштроц К., доктор психологічних наук, Аргентина
Педагогічні науки Аугустинієне А., доктор соціальних наук (педагог. науки), Литва;
Гузій Н.В., доктор педагогічних наук, професор, Україна;
Зіньковський Ю.Ф., доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Україна;
Сичoв С.О., доктор педагогічних наук, професор, Україна;
Сусь Б.А., доктор педагогічних наук, професор, Україна;
Чучулкиєне Н., доктор соціальних наук (освітні науки), Литва