Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка

Карамушка Людмила Миколаївна

Карамушка Людмила Миколаївна(1956 р.н.) – доктор психологічних наук, професор, має почесне звання "Заслужений працівник освіти".

Закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю "Психологія" (1977), кандидат психологічних наук (1984), доктор психологічних наук (2001). Очолює лабораторію організаційної психології в Інституті психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці. Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних досліджень з психології в Інституті психології ім. Г.С. Костюка НАПН України.

Авторка 400 публікацій з проблем психології управління та організаційної психології, зокрема, монографії "Психологія управління закладами середньої освіти", навчальних посібників "Синдром "професійного вигорання" та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: ґендерні аспекти", "Психологія освітнього менеджменту", "Технології роботи організаційних психологів". Сфера наукових досліджень: організаційна психологія, психологія управління.

Карамушка Л.М.