Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка

Кондрашова Лідія Валентинівна

Кондрашова Лідія Валентинівна (1939 р.н.) – доктор педагогічних наук, професор, має почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України".

Закінчила Барнаульський державний педагогічний інститут (1962), кандидат педагогічних наук (1972), доктор педагогічних наук (1990), професор (1991). З 1983 р. – завідувач кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету, з 2000 р. – проректор з наукової роботи Криворізького державного педагогічного університету. Заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій у галузі педагогіки. Здійснила підготовку 45 кандидатів та доктора наук.

Авторка 310 наукових праць, 5 монографій, 35 навчальних і навчально-методичних посібників, серед них "Збірник педагогічних завдань", "Процес навчання у вищій школі". Створила наукову школу за напрямком "підготовка творчого учителя". Сфера наукових досліджень: формування морально-психологічної готовності майбутнього педагога до професійної діяльності, розробка теоретичних основ превентивної педагогіки, проблеми імітаційно-ігрового підходу до підготовки творчого вчителя, особистісно орієнтоване навчання майбутніх педагогів.