Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка

Мельниченко Анатолій Анатолійович

Мельниченко Анатолій Анатолійович – декан Факультету соціології і права, кандидат філософських наук, доцент.

Закінчив факультет соціології Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" за спеціальністю "Адміністративний менеджмент" (2001), кандидат наук (2006).

Тема дисертаційного дослідження "Перетворені форми у виховних практиках сучасного соціуму". Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій. Сфера наукових досліджень: філософія, філософія освіти, управління, сталий розвиток, соціальна інженерія.

Мельниченко А.А.