Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка

Новіков Борис Володимирович

Новіков Борис Володимирович (1948 р.н.) – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Академії політичних наук України, має почесне звання "Заслужений працівник народної освіти України".

Закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Шевченка (1975), кандидат філософських наук (1980), доцент (1981), доктор філософських наук (1994), професор (1995). З 1987 р. – завідувач кафедри філософії Київського політехнічного інституту, з 1996 р. – декан факультету соціології і права Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій з філософії у НТУУ "КПІ". Здійснив підготовку 6 кандидатів та доктора наук.

Автор понад 300 публікацій, з них 8 монографій, підручників і навчальних посібників. Сфера наукових досліджень: проблема творчості, проблема людини, проблема культури, критика перетворених форм буття, розвиток методології діалектико-матеріалістичної філософії.

Новіков Б.В.