Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка

Рубанець Олександра Михайлівна

Рубанець Олександра Михайлівна (1952 р.н.) – доктор філософських наук, доцент.

Закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Шевченка (1977),  кандидат філософських наук (1988), доцент (1991), доктор філософських наук (2008), професор кафедри філософії Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (2009).

Авторка близько 50 наукових праць, наукової монографії "Інформаційне суспільство: когнітивний креатив постнекласичних досліджень", 2 колективних монографій "Людина в лабіринті перспектив" і "Людина і культура в умовах глобалізації". Сфера наукових досліджень: наукові засади управління, теорія і практика інформаційного суспільства, розвиток науки і технологій. За авторською програмою більше 10 років веде курс магістерської підготовки "Філософські проблеми наукового пізнання" для усіх спеціальностей НТУУ "КПІ".

Рубанець О.М.