Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка

Саєнко Наталія Семенівна

Саєнко Наталія Семенівна (1956 р.н.) – кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Київський державний університет ім. Т. Шевченка (1978), кандидат педагогічних наук (1998). З 1980 р. працює в Київському політехнічному інституті, з 2006 р. – завідувач кафедри англійської мови технічного спрямування №1 Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", з 2006 р. – декан факультету лінгвістики НТУУ "КПІ".

Автор 87 публікацій, зокрема 25 методичних видань. Серед наукових досліджень – застосування інформаційно-комунікаційних технологій у мовній підготовці студентів.