Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка

Сусь Богдан Арсентійович

Сусь Богдан Арсентійович (1941 р.н.) – доктор педагогічних наук, професор.

Закінчив фізичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка (1965),  кандидат фізико-математичних наук (1976), доцент (1981), доктор педагогічних наук (2000), професор (2006).

 Автор більше 180 наукових публікацій, з них 20 навчальних і науково-методичних посібників з питань теорії та методики викладання у вищій школі, зокрема (у співавторстві) "Проблеми дидактики фізики у вищій школі" та "Фізичний практикум". Сфера наукових досліджень: новітні технології навчання, навчальна самостійна робота студентів, метод проблемного навчання, діяльнісний підхід у навчанні фізики і педагогіки, створення електронних засобів навчання.

Сусь Б.А.