Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка

Волянюк Наталія Юріївна

Волянюк Наталія Юріївна (1972 р.н.) – доктор психологічних наук, професор.

Закінчила Санкт-Петербурзьку державну академію фізичного виховання ім. П.Ф. Лесгафта (1994), кандидат наук з фізичного виховання і спорту (1999), доцент (2002), доктор психологічних наук (2006), професор (2008). Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій Університету менеджменту освіти НАПН України.

Авторка понад 100 публікацій з різних галузей психологічної науки, серед яких 2 монографії "Психологія професійного становлення тренера", "Психодіагностика та психокорекція агресивності й тривожності", навчальний посібник "Віктимологія та агресологія" (у співавторстві). Сфера наукових досліджень: проблеми професіогенезу фахівців, психологічний супровід діяльності тренерів спортивних команд.

Волянюк Н.Ю.