Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка

Винославська Олена Василівна

Винославська Олена Василівна (1948 р.н.) – кандидат психологічних наук, доцент, має відзнаку "Відмінник освіти України".

Закінчила Київський політехнічний інститут (1972), кандидат психологічних наук (1986), доцент (1991). З 1972 р. працює в Київському політехнічному інституті, фундатор і з 1998 р. завідувач кафедри психології і педагогіки НТУУ "КПІ". За ініціативи О.В. Винославської відбулося (2001) заснування наукового видання збірника праць "Вісник НТУУ "КПІ": Філософія. Психологія. Педагогіка", організовані шість (з 1999 р.) Міжнародних науково-методичних конференцій "Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи", функціонує аспірантура (з 1998 р.) за спеціальністю 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія та магістратура (з 2001 р.) за спеціальностями "Педагогіка вищої школи" (8.000005) і "Управління навчальним закладом" (8.000009). Експерт Міністерства освіти і науки України з ліцензування та акредитації спеціальностей "Педагогіка вищої школи" і "Управління навчальним закладом".

Авторка близько 300 наукових праць з психології, етико-психологічних та крос-культурних проблем управління, зокрема навчальних посібників (у співавторстві) "Людські стосунки", "Психологія". Сфера наукових досліджень: психологія освіти, етика бізнесу, крос-культурні проблеми управління, економічна та організаційна психологія.

Винославська О.В.