КОНЦЕПЦІЯ ЖУРНАЛУ
Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка

English


Мета журналу. Журнал призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних учених з філософії, психології і педагогіки вищої освіти. В контексті світових та вітчизняних процесів розвитку сучасного суспільства важливою місією технічних університетів виступає підготовка соціально відповідальних фахівців, здатних своєю працею сприяти подальшому розвитку науки і техніки та подоланню кризових явищ у суспільстві. Мета журналу полягає у висвітленні результатів наукових досліджень, спрямованих на вивчення філософсько-методологічних засад, психолого-педагогічних умов та особливостей імплементування нових методів і технологій здійснення такої підготовки.
Область. Журнал містить (1) результати теоретичних та емпіричних досліджень у галузі філософії, психології і педагогіки вищої освіти; (2) статті, що висвітлюють теоретико-методологічне підґрунтя або практичні підходи щодо розвитку особистості інженера у просторі вищої технічної освіти; (3) найвагоміші доповіді, проголошені на міжнародних та всеукраїнських зустрічах, конференціях, семінарах. Спеціальні випуски журналу можуть бути присвячені конкретним актуальним проблемам філософії, психології або педагогіки вищої освіти. Журнал є науковим форумом для обговорення результатів теоретичних і прикладних досліджень учених і практиків.
Публікація матеріалів і умови придбання. Збірник наукових праць “Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка” виходить три рази на рік. Автори статей сплачують публікаційний внесок. Придбати журнал можна за попереднім замовленням або в магазині видавничо-поліграфічного комплексу НТУУ "КПІ" «Політехніка».
Адреса редакції журналу. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,
Факультет соціології і права,
корпус 7, к. 117,
Проспект Перемоги 37,
03056 Київ, Україна.
тел./факс: +38 (044) 406-84-53.
Інформація для авторів. Матеріали подаються особисто, а також завантажуються на новий сайт Вісника: http://journal-phipsyped.kpi.ua. Відбір матеріалів для публікації проводиться на конкурсних засадах.
Вимоги щодо оформлення статей: http://novyn.kpi.ua
Задати питання щодо подання статей до журналу можна за електронною адресою: evgar@meta.ua.