ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ
Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”: Філософія. Психологія. Педагогіка

English


Мета. Наше наукове видання підтримує політику оперативного відкритого доступу до опублікованого змісту журналів, підтримує принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.
ISSN онлайнової версії: 2308-9393.
Публікація матеріалів. Збірник наукових праць “Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Філософія. Психологія. Педагогіка”. На 2015 рік заплановано видати 3 номери.
Подання матеріалів. Матеріали подаються в режимі "on-line".
Відбір матеріалів для публікації проводиться на конкурсних засадах. Вимоги щодо оформлення статей: http://novyn.kpi.ua.
Редакція журналу:
Факультет соціології і права, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,
корпус 7, к. 117,
Проспект Перемоги 37,
03056 Київ, Україна.
тел./факс: +38 (044) 406-84-53.
е-mail: pptu@kpi.ua.
Довідки для авторів: е-mail: pptu@kpi.ua.